MOU lễ ký kết

Tháng Mười Hai 29, 2022

Chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác giữa Rotary Jeonju South và Rotary Đà Nẵng vào năm 2023 và những năm tới. Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ tác động lớn đến cuộc sống của hàng nghìn trẻ em kém may mắn ở Đông Nam Á và hơn thế nữa,

Loading...