CÙNG HỢP TÁC VÌ NHỮNG MỤC TIÊU CHUNG

Tháng Mười Hai 29, 2022

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp; Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Đà Nẵng, Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng cũng như những tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố đã hưởng ứng chương trình Tiệc Giáng Sinh gây quỹ cho Rotary Foundation. Chúng tôi gây được 110.000.000VND thông qua Sự kiện kết nối gây quỹ Giáng sinh đầy ý nghĩa này.

Xin chân thành cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã tận tâm đóng góp cho sự kiện lần này.

Loading...