CHÚNG TA CẦN HÀNH ĐỘNG NGAY

CHÚNG TA CẦN HÀNH ĐỘNG NGAY

Theo Báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu Nhóm III mới ra mắt ngày 4 tháng 4 năm 2022 về Giảm nhẹ Biến đổi Khí hậu đã chỉ ra rằng chúng ta có thể giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030, nhưng CHÚNG TA CẦN HÀNH ĐỘNG NGAY! Báo cáo của Nhóm công tác...
Loading...