Sản phẩm đang được cập nhật …

Cửa hàng ra đời dựa trên một thực tế nhức nhối về vấn đề truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Từ đây, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận đa chiều với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cả trong và ngoài nước để tạo ra một chuỗi giá trị bền vững về hệ thống thực phẩm sạch ngay tại cửa hàng. Thưc phẩm của Origin, do đó, được kiểm nghiệm chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan trong nước và quốc tế thẩm định

Loading...