Dự án Origin

Origin là 1 không gian tương tác đa chiều và đa chức năng thể hiện tinh thần kinh doanh vì xã hội và tính bền vững trong các hoạt động của mình, nó cho phép chúng tôi tham gia tương tác với cộng đồng địa phương ở nhiều cấp độ.
Không gian Origin bao gồm ba hợp phần: (1) Minimart bán các sản phẩm có tác động lên xã hội; (2) Trung tâm Trao đổi và Học tập; và (3) Bếp sản xuất chung.

Loading...