Sunrise
Potential Partners

Sân chơi – Diễn đàn, nơi mà các bên tham gia có thể cùng nhau thực hiện các dự án phát triển cộng đồng lâu dài và bền vững

Năm kinh nghiệm

Không gian tạo tác động

Tạo môi trường thuận lợi và không gian cho các doanh nhân hoạt động về lĩnh vực ẩm thực.

Từ thiện từ lợi nhuận

Là doanh nghiệp xã hội hoạt động theo luật Việt Nam nên chúng tôi dành 51% lợi nhuận hàng năm để làm từ thiện.

Chương trình trách nhiệm xã hội

Hợp tác tài chính trong các chương trình trách nhiệm xã hội của các công ty và các tổ chức Phi chính phủ trong nước để cải thiện, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho những nông dân, doanh nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực theo hướng bền vững

Trung tâm trao đổi và học tập

Cho thuê không gian và Tổ chức hội thảo để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tác hại của biến đổi khí hậu.

L

Zero Hunger

Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
L

Good Health & Well Being

Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi.
L

Affordable Clean Ernergy

Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người.
L

Responsible consumption & production

Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững.
L

Climate change

Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai.
L

Partnerships for the goals

Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

SUNRISE
POTENTIAL PARTNERS

Chúng tôi tập trung
vào các lĩnh vực

Các giải pháp về môi trường

Không gian tạo tác động

Thiết lập quan hệ đối tác

SUNRISE POTENTIAL PARTNERS

Nhận xét về chúng tôi

Các con số đạt được trong năm 2022

Mục tiêu phát triển bền vững

Tổ chức

Người hưởng lợi trực tiếp

Người hưởng lợi gián tiếp

SUNRISE POTENTIAL PARTNERS

Đối tác của SPP

Loading...