event-17
Hợp tác đa ngành tạo nên Hệ thống thực phẩm An toàn & Bền vững

Tháng Mười Hai 13, 2021

Cùng với sự đô thị hóa ngày càng tăng nhanh thì hệ thống thực phẩm giờ đây không chỉ đơn thuần là sự giao thương giữa người bán và người mua, mà nó cần sự tham gia hợp tác đa ngành để đảm bảo một Hệ thống Thực phẩm An toàn và Bền vững.

Thông qua dự án Origin, chúng tôi hợp tác và làm việc với các Hợp tác xã Nông dân, các Tổ chức/ Cơ quan/ Công ty trong nước cũng như quốc tế để đảm bảo thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày vừa an toàn với giá cả hợp lý vừa đảm bảo thực phẩm đó từ trang trại đến bàn ăn không gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày.

Trang facebook:

Siêu thị Origin Minimart – Trung Tâm Trao Đổi và Học Tập – Bếp Công Nghiệp Sản Xuất Chung:https://www.facebook.com/origindanang

Cơ sở sản xuất nước đóng chai thủy tinh Glassia: https://www.facebook.com/glassiawater

Website:

Indochina Riverside Mall: http://indochinariversidemall.com/

Sunrise Potential Partners: https://spp.com.vn/

Evergreen Labs: https://evergreenlabs.org/

Loading...