climate change
CHÚNG TA CẦN HÀNH ĐỘNG NGAY

Tháng Tư 26, 2022

🔰 Theo Báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu Nhóm III mới ra mắt ngày 4 tháng 4 năm 2022 về Giảm nhẹ Biến đổi Khí hậu đã chỉ ra rằng chúng ta có thể giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030, nhưng CHÚNG TA CẦN HÀNH ĐỘNG NGAY!

climate change

🌟 Báo cáo của Nhóm công tác III cung cấp đánh giá toàn cầu cập nhật về tiến độ và cam kết giảm thiểu biến đổi khí hậu của các quốc gia, đồng thời phân tích các nguồn khí thải trên toàn cầu. Báo cáo này giải thích những bước tiến trong các nỗ lực tối thiểu và giảm thiểu khí thải của các nước thành viên cũng như đánh giá hiệu quả tác động của các cam kết quốc gia liên quan đến các mục tiêu chống biến đổi khí hậu và giảm thiểu khí thải.

👉 Truy cập Báo cáo và Thông cáo báo chí sau để biết thêm chi tiết:

https://bit.ly/WGIIIpr22

https://bit.ly/WGIIIRpt

Loading...