Origin Learning Hub

Origin Learning Hub

Mỗi ngày, chúng ta tạo ra hàng loạt những tác động khác nhau đến trái đất, bao gồm cả tác động tích cực và cả những tác động tiêu cực. Ngay lúc này đây, chúng ta hiện đang phải đối mặt với một loạt hậu quả do những tác động tiêu cực mà chúng ta đã từng gây ra trong...
Loading...