Hành động & bước trên hành trình phát triển bền vững hơn

Hành động & bước trên hành trình phát triển bền vững hơn

Hậu quả mà những tác động tiêu cực của chúng ta đối với hành tinh ngày càng rõ ràng hơn trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra. Vậy nên vào lúc này, việc tập trung phát triển bền vững càng trở nên quan trọng hơn bất cứ lúc nào đối với cả cá nhân lẫn doanh nghiệp. Phát...
Loading...